Studio Aligator
ul.Mińska 65
03-828 Warszawa
(Wjazd na parking i wejście do studia od ul.Chodakowskiej 26 - czarna, zadaszona brama po lewej stronie rampy rozładunkowej znajdującej na przeciw szlabanu)

hello@studioaligator.pl

Arkadiusz Jankowski - 609 853 487