Studio Aligator
ul.Mińska 65
03-828 Warszawa
(Wjazd na parking i wejście do studia od ul.Chodakowskiej 26 - czarna, zadaszona brama po lewej stronie rampy rozładunkowej znajdującej na przeciw szlabanu)

E-mail: hello@studioaligator.pl

Studio Manager:
Aleksander Zawada: +48 608 407 359